divendres, 23 de maig de 2014

Reunió del viatge d'estudis de final de curs


El proper dimecres 28 de maig a les 18h se celebrarà la reunió de pares i mares informativa sobre el viatge d'estudis de final de curs de 4t d'ESO.

Entre altres temes s'explicaran els itineraris, horaris, hotels, la documentació necessària, la normativa i es resoldran els dubtes que puguin quedar. És per aquest motiu hi assistiran el professorat acompanyant i la representant de l'agència de viatges.

dimecres, 14 de maig de 2014

Dades de l'alumnat per a la realització del viatge.

Per tal de recollir les dades relatives de l'alumnat que prendrà part del viatge, us demanem que ompliu el següent qüestionari (Cal entrar amb l'usuari de correu de l'INS Sabadell del vostre/a fill/a). Aquí ens podreu indicar els telèfons de contacte per a casos d'emergències i les indicacions pertinents pel que fa a les malalties i/o medicacions de l'alumnat, si en té.
Si hi ha algun alumne/a que pateixi alguna malaltia, al·lergia
i/o hagi de prendre algun tipus de medicació, es necessitarà també la documentació mèdica que ho acrediti.

dimecres, 7 de maig de 2014

Documentació necessària per al viatge de final de curs de 4t d'ESO

La documentació necessària per a la realització del viatge d'estudis de final de curs és la següent:

1. Per a l'alumnat amb nacionalitat espanyola:
a) DNI o Passaport vigent per a les dates del viatge (7 a 14 de juny)
b) Autorització paterna per realitzar viatges a l'estranger. (Cal que un dels tutors/es legals acudeixi a la comissaria dels Mossos d'Esquadra  amb els DNIs o passaports originals i el llibre de família).
c) Targeta Sanitària Europea o document equivalent (Antic E111). Es pot sol·licitar al carrer Tres Creus de Sabadell amb la Targeta de la SS ordinària o a través d'internet.  
2. Per a l'alumnat amb nacionalitats de la resta de la Unió Europea:
a) Passaport vigent per a les dates del viatge (7 a 14 de juny).
b) Targeta Sanitària Europea o document equivalent (Antic E111). Es pot sol·licitar al carrer Tres Creus de Sabadell amb la Targeta de la SS ordinària o per internet. 
c) Autorització paterna per realitzar viatges a l'estranger. (Cal que un dels tutors/es legals acudeixi a la comissaria dels Mossos d'Esquadra  amb els DNIs o passaports originals i el llibre de família).
3. Per a l'alumnat amb altres nacionalitats:
a) Passaport vigent per a les dates del viatge (7 a 14 de juny).
b) Permís de residència vigent per a les dates del viatge (7 a 14 de juny).
c) Documentació que l'embaixada del país pugui sol·licitar.  
d) Targeta Sanitària Europea o document equivalent (Antic E111). Es pot sol·licitar al carrer Tres Creus de Sabadell amb la Targeta de la SS ordinària o per internet.
e) Autorització paterna per realitzar viatges a l'estranger. (Cal que un dels tutors/es legals acudeixi a la comissaria dels Mossos d'Esquadra  amb els DNIs o passaports originals i el llibre de família).