divendres, 25 de novembre de 2011

Guió per fer la presentació sobre l'art romànic
1. Introducció:
Segles, societat feudal, influència de l’Església...

2. Pintura:
Art religiós, funció didàctica...
Tècniques: pintura al fresc i pintura sobre taula... característiques formals (ex: frontalisme, no realisme...)
Temes: representacions de Crist, Mare de Déu...

3. Escultura:
Art religiós, funció didàctica...
Material: pedra, fusta
Característiques formals: adaptabilitat al marc arquitectònic, frontalisme, no realisme..
Temes: Mare de Déu, Judici Final...

divendres, 11 de novembre de 2011

Control d'assistència automatitzat


Des d'avui s'inicia  la posada en funcionament del sistema automàtic de control d’assistència de l’alumnat. Totes les absències del seu fill/a a primer hora del matí (8:30), o de la tarda (15:30), seran comunicades mitjançant l’enviament d’un SMS al número de mòbil que figura en la base de dades del centre.


Al llarg d’aquesta setmana rebran un missatge de prova al seu mòbil. Els demanem que retornin el full de canvi de dades que hem lliurat al seu fill/a, indicant si desitgen rebre els missatges al mateix número de telèfon o si cal realitzar algun canvi.